You are here: Home » Utan Kategori » RUT utökas med fler trädgårdstjänster

RUT utökas med fler trädgårdstjänster

Under 2015 och 2016 har flera justeringar genomförts gällande vilka tjänster som ska ingå i RUT- och ROT-avdraget. Exempelvis har rätten till läxhjälp tagits bort, ROT-avdraget har sänkts till enbart 30% av arbetskostnaden (tidigare 50%) och maximal summa som går att dra av på RUT-avdraget är 25.000kr (tidigare 50.000kr)
 
Även om den totala summan har sänkts för RUT klarar sig de allra flesta med denna begränsning. Hushållsarbete och arbete i trädgården kostar överlag inte lika mycket som ROT-arbeten.
 
Många anlitar även företag för RUT-avdrag för trädgårdsarbete. Men man bör vara försiktig. Helt enkelt är det inte att avgöra var gränsen går.

 

Enligt Skatteverket är reglerna att arbetet i trädgården ska ”göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialistkunskaper”
 
Vad som klassas som ”acceptabelt” och var gränsen går mellan att vara specialist eller bara allmänt kunnig inom ett område är inte helt lätt att avgöra. Ser man på reglerna så har det även funnits otydligheter gällande vad som får genomföras. Det är dessa otydligheter som kommer att förändras från och med i sommar.
Man har fått göra RUT-avdrag för klippning av buskar och häckar. Men man har inte fått göra rutavdrag för trädbeskärning. Så frågan blev ”när blir en planta ett träd?”.
 
Jämför man mot arbete som sker inomhus så är det stor skillnad mot vad som får göras i trädgården. Inomhus innefattas nästan all slags hushållsarbete. Det mesta kan göras – med undantag. Utomhus kan man tänka tvärtom. Det mesta ingår inte –med vissa undantag. Så menar i alla fall Pia Blank i en intervju till Dn. Intervjun är från 2010 men gäller generellt fortfarande.

 

2016 – Begränsningar inomhus och mer jobb utomhus

 

Under 2016 har det kommit flera begränsningar gällande RUT-avdraget inomhus. Två tydliga förändringar är att matlagning och poolrengöring inte längre innefattas av avdraget. Men det är inte något som oroat branschen.
”Under alla år vi varit verksamma har vi aldrig fått en förfrågan om poolrengöring. Har heller inte hört något annat städföretag som fått den förfrågan” säger Dominik Zych på Freshhome.se

 

Men samtidigt har företaget sett en tydlig förändring i beställda RUT-tjänster.
”Det finns en tydlig skillnad mellan 2015 och 2016. Flera förändringar i RUT-avdraget för många osäkra på vad som egentligen gäller. Sen har vi även hört att vissa missuppfattat och tror att avdraget är 30% istället för 50%. Osäkerhet kan vara en orsak till att färre utnyttjar tjänsterna.”
Utomhus har däremot flera nya tjänster lagts till. Från och med 1 augusti 2016 är det möjligt att göra RUT-avdrag för ”beskärning och borttagande av träd och buskar”. Därmed blir inte problemet längre så stort att avgöra vad som är ”en planta eller ett träd”.

 

Utomhus har däremot flera nya tjänster lagts till. Från och med 1 augusti 2016 är det möjligt att göra RUT-avdrag för ”beskärning och borttagande av träd och buskar”. Därmed blir inte problemet längre så stort att avgöra vad som är ”en planta eller ett träd”.