You are here: Home » Utan Kategori » Så väljer du rätt kompostbehållare

Så väljer du rätt kompostbehållare

I de flesta villaträdgårdar finns det någon slags trädgårdskompost. En del väljer att lägga allt på hög medan andra skapar tydligare ordning med kompostbehållare. Genom denna lösning förvandlas löv och trädgårdsmaterial snabbt till användbar jord. Utbudet av modeller är stort och man bör se över sitt behov innan behållare köps in för komposteringen.

 

Enkelt kompostgaller

Den enklaste och billigaste lösningen är att köpa vanligt grönt kompostgaller. Dessa monteras ihop med små ”märlor” och blir kvadratiska nät som håller löv och grenar på plats. Fördelen är att den är så flexibel och billig. Däremot inte lika lätt att hantera när den ska tömmas. Det kan i vissa fall krävas att den demonteras för att jorden, som ligger längst ner, ska kunna gå att få ut.

 

Slutna kompostbehållare

Slutna kompostbehållare finns i flera olika varianter. Vilken som ska väljas beror på hur lätt man vill komma åt den förmultnade och färdiga mullen.

·         Stående toppmatad modell

En enkel modell som består av hårdplast med öppning i toppen. Skillnaden mot ett kompostgaller är att det här är slutna väggar så att allt hålls på plats på ett tydligare sätt. Man lägger i komposterbart material i toppen. En lucka kan öppnas längst ner där jorden kan tas ut. Enkel och smidig modell som är billigaste lösningen. Det att köpa en toppmatad kompostbehållare för 500-1000kr.

·         Dubbla behållare

Fördelen med en kompostbehållare med två olika fack är att den är mycket enkel att tömma. De två behållarna är uppdelade så att den färdiga mullen kan tas från ena facket medan man lägger ner material som ska förmultna i det andra.

·         Roterande

Dessa modeller är bland de dyrare och kostar kring 3000-5000kr. Men de har även stora fördelar mot andra behållare. De som vill få sitt material att snabbt bli mull kan med fördel välja en roterande behållare. Genom att man kan snurra på behållaren går det att få ner betydligt mer syre ner i det materialet som ska förmultna. Detta påskyndar processen betydligt.

 

Varm eller kallkompost?

Något man bör funderar över är om man vill ha kall- eller varmkompost. Det som skiljer dessa är om de är så isolerade så att de även kan användas vintertid. En varmkompost kan användas för att hälla matavfall i som därmed blir näringsrik mull. För att placera ut en varmkompost kan intyg behöva skaffas från kommunen. Detta efter dessa kan dra till sig skadedjur.

Källa: Lövblås.se & Smartson.se